Technologia

WPS: Jak działa i do czego służy na routerze?

Autor Karol Moskal
Karol Moskal04.04.20249 min.
WPS: Jak działa i do czego służy na routerze?

Co to WPS? Jest to protokół umożliwiający łatwe i bezpieczne połączenie nowego urządzenia z siecią Wi-Fi routera. WPS (ang. Wi-Fi Protected Setup) to funkcja, którą znajdziemy w większości współczesnych routerów bezprzewodowych. Pozwala ona w prosty sposób dodawać nowe urządzenia do sieci za pomocą przycisku lub kodu PIN, bez konieczności ręcznego wprowadzania skomplikowanego hasła. Choć WPS ułatwia życie, ważne jest, aby zrozumieć, jak on działa i jak z niego korzystać w bezpieczny sposób.

Kluczowe wnioski:
 • WPS to protokół szyfrujący, umożliwiający łatwe podłączenie nowych urządzeń do routera.
 • Można go włączyć za pomocą przycisku WPS lub kodu PIN.
 • Używanie WPS ma zalety, np. brak konieczności pamiętania hasła.
 • Protokół WPS musi być jednak używany ostrożnie ze względów bezpieczeństwa.
 • Istnieją alternatywne, bardziej bezpieczne sposoby podłączania urządzeń do sieci Wi-Fi.

Co to WPS - Jak skonfigurować i zabezpieczyć ten protokół?

WPS (Wi-Fi Protected Setup) to protokół szyfrujący, który ułatwia podłączenie nowych urządzeń do sieci Wi-Fi. Dzięki niemu nie musisz już pamiętać długiego, skomplikowanego hasła do routera. Wystarczy naciśnięcie przycisku lub wprowadzenie kodu PIN, aby w bezpieczny sposób dodać np. smartfon, tablet czy laptopa do domowej sieci bezprzewodowej.

Konfiguracja WPS jest prosta - zazwyczaj wystarczy włączyć tę funkcję w ustawieniach routera. W celu zabezpieczenia WPS powinieneś również zmienić domyślny kod PIN. Dzięki temu unikniesz sytuacji, w której ktoś niepożądany mógłby łatwo uzyskać dostęp do Twojej sieci.

Przy pierwszym uruchomieniu routera z włączonym WPS, urządzenie aktywuje zabezpieczony tryb parowania na około 2 minuty. W tym czasie możesz sparować nowe urządzenie za pomocą przycisku na routerze lub poprzez wprowadzenie kodu PIN.

Konfiguracja przycisku i kodu PIN

Większość routerów posiada specjalny przycisk WPS, który umożliwia szybkie sparowanie nowego urządzenia. Po jego naciśnięciu odczekaj chwilę i przejdź do ustawień Wi-Fi na sparowywanym urządzeniu, aby wykryć sieć routera i się z nią połączyć.

Alternatywną metodą jest użycie kodu PIN. Każde urządzenie wyposażone w WPS ma przypisany 8-cyfrowy kod, który należy wprowadzić w ustawieniach routera. Następnie router wygeneruje klucz szyfrujący i połączy sparowane urządzenie z Twoją siecią Wi-Fi.

WPS na routerze - Jak działa w praktyce?

Mechanizm działania WPS wydaje się prosty, ale pod spodem kryje się zaawansowane szyfrowanie danych oraz uwierzytelnianie urządzeń. Cały proces przebiega w kilku krokach:

 1. Rozpoczęcie trybu parowania WPS na routerze
 2. Urządzenie wykrywa sieć i wysyła żądanie połączenia
 3. Router weryfikuje urządzenie poprzez kod PIN lub przycisk
 4. Obie strony negocjują klucz szyfrujący do szyfrowania ruchu sieciowego
 5. Po sparowaniu urządzenie otrzymuje dostęp do sieci Wi-Fi

Zaszyfrowanie za pomocą WPS wykorzystuje już działające na routerze zabezpieczenia WPA2 lub WPA3. Dzięki temu cały ruch między urządzeniami a routerem pozostaje bezpieczny i chroniony przed przechwyceniem.

Należy pamiętać, że WPS to tylko protokół parowania, a nie osobny mechanizm szyfrowania. Zapewnia on bezpieczne połączenie urządzeń z istniejącą siecią Wi-Fi, wykorzystując jej domyślne zabezpieczenia.

Czytaj więcej: Jak obliczyć zużycie paliwa: Prosty sposób na oszczędności.

Korzyści z używania WPS na routerze dostępowym

Głównym powodem, dla którego WPS zyskał taką popularność, jest wygoda jego użycia. Umożliwia on szybkie podłączenie urządzeń bez konieczności ręcznego wpisywania długich, skomplikowanych haseł. Jest to przydatne zwłaszcza w środowiskach, gdzie do sieci jest podłączanych wiele urządzeń na raz.

Inną korzyścią jest brak potrzeby zapamiętywania hasła do sieci Wi-Fi. Uszczęśliwiło to wielu użytkowników, którzy często zapominali lub mylili hasła. Dzięki temu można bezproblemowo korzystać z różnych urządzeń i jednocześnie mieć pewność, że sieć jest odpowiednio zabezpieczona.

Korzyści płynące z używania WPS:

 • Łatwe i szybkie podłączanie nowych urządzeń do sieci
 • Brak konieczności wpisywania długich i skomplikowanych haseł
 • Możliwość udostępniania dostępu do sieci większej liczbie osób
 • Wygoda użytkowania, zwłaszcza przy dużej rotacji podłączanych urządzeń

Podsumowując, WPS to rozsądny kompromis między wygodą użytkowania, a zapewnieniem odpowiedniego poziomu zabezpieczeń w domowej lub biurowej sieci Wi-Fi.

Jak łatwo podłączyć nowe urządzenie przez WPS?

Zdjęcie WPS: Jak działa i do czego służy na routerze?

Proces podłączenia nowego urządzenia do sieci Wi-Fi przy użyciu WPS jest niezwykle prosty i intuicyjny. W zależności od routera i sparowanego sprzętu, istnieją dwa główne sposoby:

Metoda z przyciskiem WPS

Większość routerów domowych posiada specjalny przycisk oznaczony jako WPS. Aby rozpocząć parowanie urządzenia, wystarczy go nacisnąć. Następnie przejdź do ustawień Wi-Fi na urządzeniu, które chcesz podłączyć i w oknie dostępnych sieci wybierz nazwę swojego routera.

Urządzenie wykryje otwartą sesję WPS i automatycznie połączy się z siecią. Zwykle proces ten trwa tylko kilkanaście sekund. Pamiętaj, żeby to zrobić w ciągu 2 minut od naciśnięcia przycisku na routerze, gdyż tak długo utrzymuje się otwarty okres parowania.

Metoda z kodem PIN

Alternatywnie możesz użyć unikalnego kodu PIN przypisanego do każdego urządzenia zgodnego z WPS. Kod PIN składa się z 8 znaków i zwykle znajduje się na naklejce z tyłu urządzenia lub w jego instrukcji.

Wprowadź kod PIN w ustawieniach routera, w zakładce dotyczącej WPS. Router rozpocznie sesję parowania. Na urządzeniu, które chcesz podłączyć wybierz sieć routera i poczekaj na zakończenie procesu uwierzytelniania. Wkrótce powinno ono połączyć się z siecią Wi-Fi.

Problemy i wyzwania związane z użytkowaniem WPS

Chociaż WPS przynosi wiele korzyści, jego używanie nie jest również całkowicie pozbawione ryzyka. Protokół ten posiada kilka potencjalnych słabości i zagrożeń bezpieczeństwa, o których należy pamiętać.

Jedną z głównych obaw jest możliwość złamania kodu PIN WPS przy użyciu zaawansowanych metod hakowania. Wynika to z faktu, że cały kod składa się zaledwie z 8 cyfr, co daje stosunkowo niewielką liczbę kombinacji do sprawdzenia. Doświadczony haker mógłby zatem potencjalnie uzyskać dostęp do sieci Wi-Fi poprzez przeczesanie wszystkich możliwych kodów PIN.

Dodatkowym zagrożeniem jest nieostrożne używanie przycisku WPS. W przeciwieństwie do kodu PIN, jest on dostępny dla każdej osoby fizycznie obecnej przy routerze. Przypadkowe lub celowe naciśnięcie przycisku skutkuje otwarciem sesji parowania, co mogłoby zostać wykorzystane przez niepowołaną osobę do włączenia się do sieci.

Ponadto, niektórzy producenci routerów dopuszczali wcześniej błędy implementacji WPS, które umożliwiały obejście zabezpieczeń i uzyskanie dostępu do routera. W przeszłości zdarzały się przypadki, gdy hakerzy wykorzystywali luki i braki w zabezpieczeniach WPS do atakowania sieci Wi-Fi.

Mimo wad i zagrożeń, WPS pozostaje użytecznym narzędziem, pod warunkiem, że jest używane z rozwagą i wiedzą na temat potencjalnych ryzyk.

WPS vs inne metody zabezpieczania sieci Wi-Fi

WPS nie jest oczywiście jedyną metodą, którą możemy wykorzystać do zabezpieczenia dostępu do naszej sieci bezprzewodowej. Istnieją również inne, alternatywne rozwiązania, które mają swoje zalety i wady.

Hasło WPA2/WPA3

Najpowszechniejszą metodą ochrony sieci Wi-Fi jest skonfigurowanie solidnego hasła sieciowego. Standard bezpieczeństwa WPA2 (a obecnie również WPA3) zapewnia szyfrowanie komunikacji oraz uwierzytelnianie urządzeń poprzez unikalny klucz sieciowy znany tylko administratorowi.

Zaletą tej metody jest wysoki poziom bezpieczeństwa - dobry, losowy klucz WPA2/WPA3 jest niezwykle trudny do złamania metodami brute-force. Kluczową wadą jest jednak konieczność ręcznego wprowadzania długiego hasła na każdym nowym urządzeniu chcącym się podłączyć.

Autoryzacja przez adres MAC

Innym rozwiązaniem, z którego można skorzystać w celu kontroli dostępu do sieci jest filtrowanie MAC. Jest to lista adresów MAC, czyli unikalnych identyfikatorów urządzeń sieciowych, które mają mieć prawo dostępu do routera. Wszystkie inne urządzenia są blokowane.

Ten sposób wymaga wprawdzie skomplikowanej konfiguracji ze strony użytkownika, ale dość skutecznie zabezpiecza przed niepożądanym dostępem. Wadą jest konieczność aktualizacji listy przy każdym nowym urządzeniu, które ma być autoryzowane.

 • WPA2/WPA3 - solidna ochrona poprzez hasło, wymaga ręcznego logowania
 • Filtrowanie MAC - dobre zabezpieczenie, ale więcej ustawiań
 • WPS - łatwy dostęp dla uprawnionych urządzeń, ryzyko nieautoryzowanego dostępu

Najlepszym rozwiązaniem jest często użycie kombinacji powyższych metod. Na przykład WPA2/WPA3 dla podstawowego zabezpieczenia sieci oraz WPS do łatwego podłączania nowych urządzeń w środowisku domowym lub biurowym.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że po przeczytaniu tego tekstu lepiej rozumiesz co to WPS i jakie są jego główne zalety oraz wady. WPS to przydatny protokół, który ułatwia podłączanie nowych urządzeń do istniejącej sieci Wi-Fi. Nie musisz już męczyć się z zapamiętywaniem skomplikowanych haseł - wystarczy naciśnięcie przycisku lub wprowadzenie kodu PIN.

Pamiętaj jednak, że mimo udogodnień, WPS nie jest doskonałym rozwiązaniem i może stwarzać pewne zagrożenia bezpieczeństwa dla Twojej sieci. Jeśli zdecydujesz się go używać, zrób to z rozwagą i stosując dodatkowe środki ostrożności, takie jak zmiana domyślnego kodu PIN. Możesz również rozważyć równoległe zastosowanie innych metod, np. WPA2/WPA3 lub filtrowania MAC.

Najczęstsze pytania

Tak, protokół WPS jest obsługiwany wyłącznie przez routery, które mają taką funkcję wbudowaną przez producenta. Większość nowoczesnych routerów domowych i biurowych oferuje jednak taką możliwość. Jeżeli Twój router jest starszy, sprawdź w instrukcji, czy WPS jest dostępny.

Protokół WPS jest obecnie bardzo popularny, zatem obsługują go praktycznie wszystkie nowoczesne smartfony, tablety, laptopy, drukarki, konsole i inne urządzenia z modułem Wi-Fi. Niestety, starsze modele sprzed kilku lat mogą nie być zgodne z tym standardem i będziesz musiał skonfigurować je ręcznie.

Aby utrzymać wysoki poziom bezpieczeństwa, eksperci zalecają regularną zmianę kodu PIN co kilka miesięcy. Przed zmianą należy się upewnić, że wszystkie Twoje urządzenia zostały już sparowane z siecią. W przeciwnym razie będziesz musiał zapisać nowy kod PIN podczas kolejnego podłączania.

WPS jest z założenia równie bezpieczny, co standardowe szyfrowanie WPA2 lub WPA3. Przy użyciu silnych, losowych kodów PIN oraz regularnej rotacji tego kodu, ryzyko naruszeń jest niewielkie. Zawsze należy jednak traktować WPS jako dodatkową wygodę, nie podstawową metodę zabezpieczania sieci.

Przede wszystkim zaleca się włączenie WPS tylko wtedy, gdy jest to rzeczywiście potrzebne do podłączenia nowych urządzeń. Nie pozostawiaj go aktywnego stale. Dodatkowo korzystaj z długich, losowych kodów PIN, które regularnie zmieniasz. Stosuj równolegle inne zabezpieczenia, jak filtrowanie MAC lub szyfrowanie WPA2/WPA3.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. AirPods do Androida: Czy AirPods są kompatybilne z Androidem?
 2. Jak przyspieszyć pobieranie gier i plików na komputerze?
 3. Carding: Co to jest i jak się przed nim chronić?
 4. Black Week w Media Expert: Najlepsze okazje i promocje bez daty.
 5. Inea Downdetector: Jak sprawdzić aktualny status sieci?
Autor Karol Moskal
Karol Moskal

Jako założyciel i redaktor naczelny portalu technologicznego, jestem zafascynowany najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie IT, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Moja pasja do technologii zrodziła się podczas studiów informatycznych, a po latach pracy jako programista i konsultant IT postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc miejsce, gdzie zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy mogą znajdować rzetelne, aktualne informacje. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły