Technologia

Czy komornik może zająć konto Revolut? Sprawdź najnowsze info

Autor Karol Moskal
Karol Moskal11.06.20246 min.
Czy komornik może zająć konto Revolut? Sprawdź najnowsze info

Revolut komornik – to połączenie słów, które dla wielu Polaków brzmi jak prawdziwy koszmar. Co się stanie, jeśli komornik zajrzy na Twoje konto w Revolut? Czy możesz stracić wszystkie pieniądze? A może jednak istnieją sposoby na ochronę oszczędności przed łapczywnymi rękoma komornika? Odpowiedzi znajdziesz w tym artykule, w którym wyjaśnimy aktualny stan prawny i najnowsze informacje na temat egzekucji komorniczych z rachunków Revolut.

Kluczowe wnioski:
 • Komornik może zająć środki zgromadzone na rachunku Revolut w ramach egzekucji komorniczej.
 • Część środków na koncie Revolut jest chroniona przed zajęciem przez komornika.
 • Istnieją legalne sposoby na zabezpieczenie oszczędności przed zajęciem komorniczym.
 • Unikanie komornika grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
 • Najnowsze przepisy i orzeczenia sądowe mogą zmienić zasady zajęć komorniczych na Revolut.

Czy komornik może zająć pieniądze z konta Revolut

Krótka odpowiedź brzmi: tak, komornik może zająć konto Revolut. Każde środki zgromadzone na rachunku osobistym, w tym na koncie w Revolut, mogą zostać zajęte przez komornika w ramach prowadzonej egzekucji komorniczej. Wierzyciel, który wygrał sprawę w sądzie, ma prawo wszcząć egzekucję, a komornik jest zobowiązany odszukać i zająć wszelkie aktywa dłużnika, z których może odzyskać zaległe należności.

Zgodnie z obowiązującym prawem, komornik może zająć konto Revolut na dwa sposoby – poprzez złożenie wniosku do banku o zajęcie rachunku bankowego lub dokonując zajęcia bezpośrednio u dłużnika. W przypadku Revolut, jest to zajęcie bezpośrednio u Ciebie jako dłużnika. Komornik nakazuje przekazanie środków lub przedmiotów, które podlegają zajęciu egzekucyjnemu.

Warto jednak pamiętać, że są pewne kwoty wolne od zajęcia komorniczego. Na przykład świadczenia rodzinne, zasiłki czy dodatki mieszkaniowe nie mogą zostać zajęte przez komornika. Istnieją też limity zajęć dla poszczególnych źródeł dochodów, które określają, jaka część wpływów jest bezpieczna.

Ważną kwestią jest również terminowe składanie comiesięcznych deklaracji dochodów. W przypadku zatajania przychodów lub aktywów przed komornikiem grożą surowe kary, łącznie z odpowiedzialnością karną. Traktowane jest to jako utrudnianie postępowania egzekucyjnego.

Co jest chronione przed zajęciem przez komornika w Revolut

Jeśli komornik zajmie konto Revolut, nie oznacza to, że straci się cały zgromadzony na nim majątek. Część środków jest w pewnym stopniu chroniona przed egzekucją komorniczą. Obowiązujące przepisy wyłączają spod zajęcia komorniczego część dochodów, które służą zaspokojeniu niezbędnych potrzeb życiowych dłużnika oraz osób pozostających na jego utrzymaniu.

Kwoty wolne od zajęcia określone są w szczegółowych tabelach. Ich wysokość zależy od źródła dochodu (np. wynagrodzenie, emerytura, renta), sytuacji rodzinnej dłużnika (czy utrzymuje kogoś na swoim utrzymaniu) oraz ewentualnych zobowiązań alimentacyjnych. W praktyce oznacza to, że część wpływów na konto jest bezpieczna i nie może zostać zajęta przez komornika.

Na przykład przy egzekucji z wynagrodzenia za pracę, kwota wolna dla osoby samotnej to 1 705 zł. Jeśli dłużnik utrzymuje współmałżonka lub dzieci, kwoty wolne są odpowiednio wyższe. Podobne reguły obowiązują dla rent, emerytur czy świadczeń przedemerytalnych.

Dodatkowo, niektóre rodzaje świadczeń są w całości wyłączone spod zajęć komorniczych. Zaliczają się do nich m.in. różne zasiłki (np. macierzyński, chorobowy, dla opiekunów), świadczenia rodzinne, stypendia czy dodatki mieszkaniowe i energetyczne. Jeżeli na konto Revolut wpływają takie świadczenia, nie mogą one zostać zajęte przez komornika.

Czytaj więcej: Zniszczone zdjęcia – jak naprawić i odnowić stare fotografie?

Jakie są skutki i kary za unikanie komornika Revolut

Część osób chce uniknąć komornika i stara się ukrywać swoje aktywa, przesuwając środki między różnymi rachunkami lub inwestując w inne instrumenty finansowe. Takie działania niosą ze sobą poważne konsekwencje prawne i wysokie kary finansowe.

 • Zatajanie majątku przed komornikiem jest traktowane jako utrudnianie postępowania egzekucyjnego i grozi grzywną do 180 stawek dziennych (obecnie maksymalnie około 61 tys. zł) lub nawet karą pozbawienia wolności do roku.
 • Ponadto komornik może nałożyć karę porządkową do 30 tys. zł za nieprzekazanie przedmiotu zajęcia lub informacji niezbędnych do prowadzenia egzekucji.
 • Dłużnik może także zostać pociągnięty do odpowiedzialności cywilnej za spowodowanie szkody wierzycielowi w wyniku bezprawnego ukrywania majątku przed zajęciem.
 • Działania te są traktowane bardzo poważnie przez sądy. W przypadku udowodnienia wiarygodnych informacji o ukrywaniu majątku komornik może zarządzić rewizję, przeszukanie mieszkania, a nawet zastosować tymczasowe aresztowanie.

Aby uniknąć kłopotów, najlepszym rozwiązaniem jest rzetelne i terminowe składanie deklaracji majątku oraz współpraca z komornikiem. Próby oszukańczego unikania zajęcia komorniczego często kończą się wyższymi kosztami i dotkliwymi karami.

Revolut alternatywą dla oszczędzania przed komornikiem

Zdjęcie Czy komornik może zająć konto Revolut? Sprawdź najnowsze info

Dla niektórych osób konto Revolut może jawić się jako potencjalna kryjówka przed komornikiem na zgromadzone oszczędności. Revolut pozwala na otwieranie rachunków w różnych walutach, w tym również w walutach egzotycznych, np. w peso meksykańskim czy rublu rosyjskim. To mogłoby rodzić pokusę do ukrywania aktywów przed komornikiem.

Trzeba jednak pamiętać, że w świetle prawa polskiego takie praktyki są uznawane za bezprawne i mogą skutkować surową odpowiedzialnością karną oraz cywilną. Zgodnie z przepisami, przy składaniu deklaracji majątkowej dłużnik ma obowiązek ujawnić wszystkie swoje rachunki i aktywa, niezależnie od waluty i kraju prowadzenia rachunku.

Sam Revolut jest instytucją finansową działającą zgodnie z regulacjami unijnymi. W przypadku otrzymania postanowienia komorniczego, Revolut Bank jest zobowiązany wydać zajęte środki na mocy obowiązujących przepisów dotyczących wzajemnej pomocy sądowej w sprawach cywilnych między krajami UE.

Dlatego też rachunek w Revolut nie stanowi żadnej kryjówki ani alternatywy dla oszczędzania przed komornikiem. Wręcz przeciwnie, ukrywanie majątku na rachunkach w Revolut może grozić bardzo poważnymi konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Bezpieczniej i taniej jest po prostu współpracować z organami egzekucyjnymi.

<

Podsumowanie

Odpowiedź na pytanie czy komornik może zająć konto Revolut jest jednoznaczna – tak, takie zajęcie jest jak najbardziej możliwe w ramach egzekucji komorniczej. Konto Revolut a komornik to zestawienie budzące obawy wielu posiadaczy tych rachunków, jednak ukrywanie aktywów przed komornikiem jest nielegalnie i grozi poważnymi konsekwencjami prawnymi.

W przypadku zajęcia konta Revolut przez komornika część środków jest chroniona przed zajęciem. Obowiązują kwoty wolne od egzekucji zależne od źródła dochodów i sytuacji rodzinnej dłużnika. Ponadto niektóre świadczenia, jak zasiłki czy dodatki, są całkowicie wyłączone spod zajęć komorniczych. Należy jednak pamiętać o terminowym składaniu deklaracji majątku i uczciwej współpracy z komornikiem.

Najczęstsze pytania

Tak, komornik ma prawo zająć środki zgromadzone na koncie Revolut w ramach prowadzonej egzekucji komorniczej. Każde aktywa dłużnika, w tym saldo na rachunkach, mogą zostać zajęte w celu zaspokojenia wierzyciela, który wygrał sprawę sądową.

Część dochodów jest wolna od zajęcia komorniczego. Wysokość kwot chronionych zależy od źródła dochodu (np. wynagrodzenie, emerytura) oraz sytuacji rodzinnej dłużnika. Niektóre świadczenia, jak zasiłki, są w ogóle wyłączone spod egzekucji.

Ukrywanie majątku przed komornikiem jest traktowane jako utrudnianie postępowania egzekucyjnego i grozi grzywną do 180 stawek dziennych (obecnie maksymalnie około 61 tys. zł) lub nawet karą pozbawienia wolności do roku. Można też zostać pociągniętym do odpowiedzialności cywilnej.

Tak, komornik ma prawo zająć wszelkie rachunki i aktywa dłużnika, niezależnie od waluty, w której są one prowadzone. Dłużnik ma obowiązek ujawnić wszystkie swoje rachunki, w tym także te w Revolut, niezależnie od waluty.

Jeżeli komornik zajął część lub całość środków z konta Revolut, należy jak najszybciej skontaktować się z komornikiem i wyjaśnić swoją sytuację dochodową, aby określić jakiej części dochodów nie można zająć ze względu na kwoty wolne od egzekucji.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. AirPods do Androida: Czy AirPods są kompatybilne z Androidem?
 2. Windows na telefonie: Czy to ma sens? Analiza zalet i wad
 3. IKEA Markus: 7 powodów, dla których ten fotel podbija biura
 4. Składany smartfon Xiaomi – czy warto go kupić? Opinie użytkowników
 5. Kto oglądał mój profil na Facebooku? Oto 7 faktów i mitów
Autor Karol Moskal
Karol Moskal

Jako założyciel i redaktor naczelny portalu technologicznego, jestem zafascynowany najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie IT, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Moja pasja do technologii zrodziła się podczas studiów informatycznych, a po latach pracy jako programista i konsultant IT postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc miejsce, gdzie zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy mogą znajdować rzetelne, aktualne informacje. 

Udostępnij artykuł

Napisz komentarz

Polecane artykuły