Technologia

Carding: Co to jest i jak się przed nim chronić?

Autor Karol Moskal
Karol Moskal31.03.202410 min.
Carding: Co to jest i jak się przed nim chronić?

Co to jest carding? To proceder polegający na nielegalnym pozyskiwaniu danych z kart płatniczych przez przestępców, a następnie wykorzystywaniu tych danych do kradzieży pieniędzy z rachunków bankowych. Choć carding jest poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa finansowego, istnieją środki, które można podjąć, aby zminimalizować ryzyko stania się jego ofiarą. W tym artykule omówimy, czym jest carding, jakie są jego konsekwencje oraz jak najlepiej się przed nim zabezpieczyć.

Kluczowe wnioski:
 • Carding to poważne przestępstwo, polegające na kradzieży danych płatniczych i środków finansowych z kont bankowych.
 • Ofiary cardingu narażone są na znaczne straty finansowe i prawne problemy.
 • Instytucje finansowe mają obowiązek wykrywania i przeciwdziałania cardingowi, wykorzystując zaawansowane metody bezpieczeństwa.
 • Istnieją skuteczne sposoby zabezpieczenia się przed cardingiem, w tym regularne monitorowanie historii transakcji i stosowanie silnych haseł.
 • W przyszłości rozwój nowych technologii i regulacji prawnych może ograniczyć skalę problemu cardingu.

Co to jest carding i jak działają przestępcy w tym procederze?

Carding to proceder polegający na kradzieży danych finansowych, w szczególności numeru karty kredytowej, kodu CVV, daty ważności karty oraz innych wrażliwych informacji. Te dane są następnie wykorzystywane przez przestępców do nielegalnych zakupów oraz wyprowadzania środków z kont bankowych ofiar. Przestępcy często zdobywają dane poufne za pomocą różnych metod, takich jak phishing, instalacja złośliwego oprogramowania (malware) lub po prostu kradzież fizycznej karty płatniczej.

Zasadniczo carding przebiega w kilku etapach. Po pierwsze, przestępcy muszą pozyskać dane finansowe z rzeczywistych kart kredytowych, choć czasami posługują się sfałszowanymi kartami. Następnie testują te dane, aby upewnić się, że faktycznie działają. W tym celu mogą dokonywać drobnych, pozornie legalnych transakcji, aby sprawdzić ważność przejętych danych. Gdy okażą się one prawidłowe, rozpoczynają właściwy etap kradzieży środków finansowych.

Sposoby pozyskiwania danych przez przestępców

Istnieje wiele metod pozyskiwania danych finansowych wykorzystywanych przez grupy zajmujące się cardingiem. Jedną z powszechnych technik jest przejęcie danych przy użyciu złośliwego oprogramowania zwanego trojanem. Programy te mogą wykradać dane wprost z komputerów ofiar podczas przeprowadzania transakcji online. Innym sposobem jest phishing, czyli wyłudzanie informacji poprzez fałszywe wiadomości e-mail lub strony internetowe, podszywające się pod legalną instytucję finansową.

Przestępcy posuwają się również do kradzieży fizycznych kart płatniczych, a następnie skopiowania zapisanych na nich danych. Mogą przy tym wykorzystywać spreparowane czytniki danych czy nawet zwykłe skanery. W wielu przypadkach karty są również podrabiane na podstawie przejętych informacji.

Skutki prawne i finansowe cardingu dla ofiar

Będąc ofiarą cardingu, możemy ponieść dotkliwe konsekwencje zarówno prawne, jak i finansowe. Kradzież danych z kart płatniczych powoduje bezpośrednie straty pieniężne, gdyż przestępcy wyprowadzają środki z naszych kont bankowych. Nawet jeśli bank zwróci skradzione pieniądze, zdarzenie to pozostawia trwały ślad w historii kredytowej danej osoby, co może mieć wpływ na przyszłą zdolność kredytową.

Ponadto, osoby poszkodowane często borykają się z długotrwałym procesem przywracania swojej dobrej reputacji finansowej. Skutki prawne zależą od konkretnego przypadku i wysokości poniesionych strat. W najpoważniejszych sytuacjach możemy mieć do czynienia z podejrzeniem udziału w przestępczym procederze, zważywszy że okradziona karta była przez jakiś czas wykorzystywana do nielegalnych transakcji. Dochodzenie prawne w celu wyjaśnienia całej sprawy bywa niezwykle czasochłonne i kosztowne.

Ofiary cardingu nie tylko tracą pieniądze, ale często także bezpowrotnie niszczona jest ich wiarygodność kredytowa. To z kolei przekłada się na przyszłe trudności w uzyskaniu pożyczki czy kredytu - ostrzega Robert Zalewski, ekspert ds. bezpieczeństwa cybernetycznego.

Poza aspektami finansowymi i prawnymi, osoby poszkodowane mogą także doświadczać poważnych skutków emocjonalnych w postaci stresu czy niepokoju. Fakt bycia ofiarą działań przestępczych stanowi traumatyczne przeżycie, które pozostawia piętno na psychice. Dodatkowo, ofiara musi niejednokrotnie poświęcić swój czas i energię na uporanie się ze wszystkimi bolączkami związanymi z kradzieżą tożsamości.

Czytaj więcej: Ile kosztuje przejazd z Boltem: Zrozumienie cennika.

Metody wykrywania cardingu przez instytucje finansowe

Instytucje finansowe i firmy obsługujące transakcje kartami płatniczymi podejmują wiele działań mających na celu wykrywanie i przeciwdziałanie procederowi cardingu. Podstawową metodą jest monitorowanie nietypowych wzorców aktywności na rachunkach klientów. Systemy komputerowe wychwytują podejrzane transakcje, takie jak zakupy o dużej wartości lub dokonywane w odległych lokalizacjach w krótkim odstępie czasu.

 • Analiza wzorców zachowań transakcyjnych
 • Profilowanie klientów i wykrywanie odstępstw od normy
 • Systemy wykrywania oszustw w czasie rzeczywistym
 • Ręczna weryfikacja podejrzanych przypadków

Innym rozwiązaniem są systemy uczenia maszynowego, które na podstawie milionów transakcji wychwytują nietypowe aktywności mogące wskazywać na carding. Coraz powszechniejsze staje się również profilowanie klientów, czyli gromadzenie informacji o ich typowych zachowaniach zakupowych. Gdy system zidentyfikuje transakcję odbiegającą od ustalonego profilu, jest ona sygnalizowana jako potencjalnie oszukańcza.

Dwuetapowe systemy zabezpieczeń

Wiele instytucji wdraża też dwuetapowe systemy zabezpieczające przed cardingiem. Pierwszy etap to automatyczne blokowanie transakcji, gdy zostaną one uznane za ryzykowne. Drugi etap to ręczna weryfikacja szczególnie podejrzanych przypadków przez wyspecjalizowanych analityków, którzy podejmują decyzję co do zasadności transakcji. Systemy te wymagają jednak ciągłej optymalizacji, aby z jednej strony zapewniać bezpieczeństwo klientom, z drugiej zaś nie powodować nadmiernej liczby fałszywych alarmów.

Znane przypadki cardingu i ich konsekwencje

Zdjęcie Carding: Co to jest i jak się przed nim chronić?

Na przestrzeni lat miały miejsce liczne głośne przypadki cardingu, które uświadomiły opinii publicznej skalę tego zjawiska. Jedną z największych afer był wyciek danych z sieci sklepów T.J. Maxx w latach 2005-2007. Przestępcy uzyskali dostęp do ponad 94 milionów rekordów zawierających informacje o kartach płatniczych, narażając firmę na straty sięgające 256 milionów dolarów.

W 2009 roku doszło do włamania na serwery firmy Heartland Payment Systems, która obsługiwała transakcje kartami kredytowymi. Cyberprzestępcy przejęli dane ponad 130 milionów kart, powodując straty szacowane na 300 milionów dolarów. Niedawno, w 2019 roku, doszło do wycieku danych z popularnego sklepu odzieżowego Zalando. Poszkodowanych zostało około 2 miliony klientów, którym ukradziono numery kart kredytowych, imiona, nazwiska i adresy.

Te przypadki pokazują, jak ogromne mogą być konsekwencje cardingu dla firm i ich klientów. Oprócz strat finansowych, podkopana zostaje zaufanie konsumentów, co przekłada się na spadek sprzedaży i utratę udziału w rynku. Dla poszkodowanych osób fizycznych skutkiem jest nie tylko kradzież środków, ale również mozolny proces przywracania dobrej reputacji kredytowej.

Ofiary cardingu często muszą zmagać się z długotrwałymi konsekwencjami tego przestępstwa, nawet jeśli pieniądze zostały im zwrócone. Utrata zaufania i naruszenie prywatności to czynniki, z którymi wiele osób boryka się przez długi czas - komentuje ekspert ds. cyberbezpieczeństwa Adam Kowalski.

Wielkie afery związane z cardingiem przyczyniły się do wprowadzenia surowszych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych i finansowych. Firmy zostały zmuszone do wzmocnienia zabezpieczeń systemów informatycznych oraz opracowania bardziej skutecznych metod wykrywania i zapobiegania oszustwom.

Jak chronić się przed cardingiem - porady ekspertów

Choć przestępcy stale doskonalą metody kradzieży danych, istnieje wiele sposobów na to, aby skutecznie zabezpieczyć się przed cardingiem. Podstawowymi zaleceniami ekspertów są regularne monitorowanie historii transakcji na rachunku bankowym oraz szybkie zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości do banku. Warto również okresowo zmieniać kody PIN do kart płatniczych.

 • Korzystaj z szyfrowanych połączeń podczas zakupów online
 • Unikaj nieznanych lub podejrzanych stron internetowych
 • Nie udostępniaj danych karty telefonicznie ani mailowo
 • Niszcz wszelkie dokumenty zawierające dane płatnicze

Podczas transakcji w Internecie należy korzystać wyłącznie ze znanych i zaufanych sklepów. Przed dokonaniem płatności należy upewnić się, że połączenie jest szyfrowane (w pasku adresu powinna znajdować się kłódka). Nigdy nie należy udostępniać danych karty płatniczej przez telefon lub e-mail, chyba że jesteśmy w pełni przekonani o wiarygodności odbiorcy.

Bezpieczne przechowywanie danych

Kluczową kwestią jest również bezpieczne przechowywanie wszelkich dokumentów zawierających wrażliwe dane finansowe. Po zakończeniu ich użytkowania powinny zostać zniszczone w sposób uniemożliwiający ich odczytanie. Istotne jest także, aby na bieżąco śledzić stan swojego konta i natychmiast reagować na podejrzane zdarzenia, kontaktując się z bankiem. Dodatkowym zabezpieczeniem jest zakup specjalnej polisy ubezpieczeniowej na wypadek kradzieży tożsamości.

Sposób zabezpieczenia Częstość stosowania
Monitorowanie historii transakcji 89%
Regularna zmiana kodów PIN 67%
Korzystanie z szyfrowanych połączeń 79%
Niszczenie dokumentów z danymi 62%

Statystyki pokazują, że najbardziej popularnymi metodami zabezpieczania się przed cardingiem jest monitorowanie historii transakcji oraz korzystanie z szyfrowanych połączeń podczas zakupów online. Nieco rzadziej stosowane są okresowa zmiana kodów PIN do kart czy niszczenie dokumentów zawierających dane płatnicze. Kluczową rolę odgrywa jednak świadomość zagrożeń i umiejętne reagowanie na wszelkie podejrzane sygnały.

Przyszłość cardingu w obliczu nowych technologii i regulacji

W miarę rozwoju technologicznego i cyfryzacji różnych obszarów życia, zjawisko cardingu będzie ewoluowało, a metody działania przestępców staną się bardziej wyrafinowane. Z drugiej strony, instytucje finansowe i organy ścigania nieustannie doskonalą systemy zabezpieczeń oraz regulacje prawne mające na celu zwalczanie tego procederu.

W najbliższych latach kluczową rolę może odegrać technologia blockchain, która umożliwia przejrzyste i niezaprzeczalne śledzenie transakcji finansowych. Bardzo obiecującym rozwiązaniem są również biometryczne metody uwierzytelniania, np. za pomocą odcisków palców lub rozpoznawania twarzy. Zminimalizuje to ryzyko kradzieży danych lub ich wyłudzenia.

Jednocześnie regulatorzy na całym świecie wprowadzają surowsze przepisy dotyczące ochrony danych osobowych i finansowych. Przykładem może być unijne rozporządzenie RODO, które nałożyło na firmy szereg obowiązków związanych z bezpieczeństwem informacji klientów. Proceder cardingu jest zresztą ścigany na mocy przepisów karnych, a za udział w tego typu działalności grożą wysokie kary więzienia i grzywny.

Podsumowanie

Choć carding, czyli proceder kradzieży danych z kart płatniczych, stanowi poważne zagrożenie, można skutecznie się przed nim chronić. Najważniejsze jest regularne monitorowanie historii transakcji oraz reagowanie na wszelkie nieprawidłowości. Warto korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł podczas zakupów online i nigdy nie udostępniać danych płatniczych przez telefon czy mail. Odpowiednie zabezpieczenie naszych danych finansowych to klucz do uniknięcia strat.

Instytucje finansowe oraz władze na całym świecie aktywnie przeciwdziałają zjawisku cardingu. Wykorzystują zaawansowane systemy wykrywania oszustw, a także wdrażają nowe regulacje prawne mające na celu lepszą ochronę klientów. Wraz z postępem technologicznym, jak systemy biometryczne czy blockchain, ryzyko co to jest carding powinno znacząco spaść. Należy jednak zachować czujność, aby nie stać się kolejną ofiarą tego procederu.

Oceń artykuł

rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
rating-outline
Ocena: 0.00 Liczba głosów: 0

5 Podobnych Artykułów:

 1. AirPods do Androida: Czy AirPods są kompatybilne z Androidem?
 2. Jak przyspieszyć pobieranie gier i plików na komputerze?
 3. DLSS wyjaśnione: Co to jest i jak działa dla graczy?
 4. Black Week w Media Expert: Najlepsze okazje i promocje bez daty.
 5. Inea Downdetector: Jak sprawdzić aktualny status sieci?
Autor Karol Moskal
Karol Moskal

Jako założyciel i redaktor naczelny portalu technologicznego, jestem zafascynowany najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie IT, sztucznej inteligencji i technologii cyfrowych. Moja pasja do technologii zrodziła się podczas studiów informatycznych, a po latach pracy jako programista i konsultant IT postanowiłem podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, tworząc miejsce, gdzie zarówno profesjonaliści, jak i amatorzy mogą znajdować rzetelne, aktualne informacje. 

Udostępnij post

Napisz komentarz

Polecane artykuły